THƯƠNG !

A7 thương những kẻ ko có tầm nhìn nên ôm mớ tiền mất giá theo năm tháng, chúng ko đủ kiến thức để phòng thủ giữ tài sản. A7 ôm L14 7 năm tăng vài trăm lần nên vui vẻ ôm thêm 7 năm nữa hay hơn nữa cũng chả sao.

Đừng nhìn phiên mà hãy nhìn trend dài hạn tiền sẽ mất giá thảm so DIG hay CEO 400-500% mỗi năm và có thể nhiều năm liên tiếp.

Thương thay. Nhiều thằng ngu khi nhận ra thì đã bốc mả cmnr!

zl

Thích
Thích Ok Haha Ngạc nhiên 🙁 Angry
5
 Tham gia room