Thời thế

Bác Hồ xưa có câu:

“Lỡ nước hai xe đành bỏ phí.
Gặp thời 1 tốt cũng thành công.”

Các ae đang nắm cổ đất là nắm trong tay Thời thế.
Thế một tốt cũng thành đại gia.
Chỉ ai biết nắm giữ cơ hội trăm năm này sẽ giàu.

zl

A7 sau bao cố gắng, gào thét đến sùi cả bọt mép đã thành công khi lùa đc các ae đứng trước cánh cổng Thiên đường .

Thích
Thích Ok Haha Ngạc nhiên 🙁 Angry
16
 Tham gia room