Sự đào thải nghiệt ngã của tự nhiên

Từ trong rừng sâu hay trong xã hội hiện đại, đều phải trải qua sự đào thải của tự nhiên thì sự sống mới luôn tiến về phía trước. Những con thú yếu ớt chạy không kịp sẽ phải chết và làm mồi cho kẻ khác. Điều đó làm giống nòi trở nên mạnh mẽ hơn do chỉ còn các con khỏe tồn tại và di truyền sang thế hệ sau.

Kinh tế cũng vậy, khi thị trường ổn định thì cả con khỏe và con yếu dùng vốn không hiệu quả, kinh doanh khó khăn.. đều vẫn sống, nhưng khi môi trường kinh doanh xấu đi, các con yếu lại bị đào thải và con khỏe sau cuộc khủng hoảng đó sẽ khỏe hơn.

Nhà đầu tư chứng khoán cũng vậy, kẻ nhìn ngắn kẻ nhìn xa, kẻ gan lì, kẻ sợ hãi. . dài hạn thị trường cũng sẽ đào thải những kẻ nhìn ngắn, ăn xổi, tham lam, sợ hãi không kiềm chế đc xảm xúc. . và chỉ những kẻ nhìn xa trông rộng, biết dùng lý trí họ sẽ tồn tại và thành công ngày càng lớn hơn.

zl

Khủng hoảng = đào thải dn yếu kém

Bản chất của khủng hoảng là để đào thải những Doanh nghiệp yếu kém. Một nền kinh tế luôn sẽ có những Doanh nghiệp dùng vốn không hiệu quả và hiệu quả. Khủng hoảng sẽ đào thải hết bọn ko hiệu quả dồn tiền cho bọn hiệu quả.

Đó là lí do chu kì trước VIC, Mường Thanh, Tuần Châu, Sungroup. .lên như diều trong khi STL, PVA, SJS, QCG… tạch.

Khủng hoảng không đáng sợ như người ta nghĩ. Khủng hoảng nhiều cơ hội cho Doanh nghiệp tốt. Với bọn uyên bác hiểu chu kì nó vô cùng dữ dội. Éo hiểu chu kì như STL, QCG, SJS… làm theo quán tính thì full magin đỉnh chu kì.

Nếu giỏi nó ra được nhiều hàng đỉnh chu kì cầm tiền ôm vàng có khi nó thâu tóm được cả Bank và nhiều dự án BĐS ngon rẻ bèo x hàng chục lần. Đại đa số doanh nghiệp BĐS không hiểu chu kỳ nên rất nhiều DN chết.

Thích
Thích Ok Haha Ngạc nhiên 🙁 Angry
181
 Tham gia room