Muốn giàu phải đi ăn cướp, làm thật thì lâu giàu.

Hôm trước gặp 1 đệ tử hắn có hỏi:

Anh ơi đầu tư ngành nước như DNP ngon không?

Mình buột mồm nói vài câu : có thằng ngon có thằng ko ngon.

zl

Ví dụ ; ông B ở 1 tỉnh nọ khi đấu giá cổ phần hóa một nhà máy nước. Khi đó nhà máy này xây bằng vốn vay của Đức 1000 tỷ. Nhưng khi đã khấu hao đc khá nhiều định giá tài sản vốn tự có chỉ 25 tỷ. Ông ta mua đc 40% và làm chủ tịch, ông ấy chỉ bỏ vốn tầm chục tỷ. Hiện nay ông ấy giầu nhất tỉnh đó, mỗi năm lợi nhuận 60-80 tỷ. Suốt ngày ăn chơi như Vua con.

Còn nếu tự thân vay mượn 1000 tỷ để đầu tư có lẽ bù đầu mà chết vì nợ. Thằng giầu là thằng bỏ vốn ít nhất. Biết đi ăn cướp là thế đó.

Cũng như tôi khi thấy thiên hạ bỏ 2400 tỷ xây cái khu đô thị lãi 400 tỷ. Tôi nhìn thấy L14 có mấy khu đô thị mà đáy khủng hoảng 15-30 tỷ mua cả công ty thì tôi cướp thôi. Chứ bảo tôi bỏ 2400 tỷ có mà vặn răng cả họ bán chả đủ tiền.

Thích
Thích Ok Haha Ngạc nhiên 🙁 Angry
62
 Tham gia room