Mỗi khi khó khăn A7 lại phải mang lá bùa ra trấn yểm

8 năm nay năm nào cũng vậy.

Cứ tăng tăng chỉnh chỉnh, tin xấu như trời sụp, tận thế rồi lại những ngày tháng tươi đẹp. F0 thì thời nào cũng thế, chim bé như nhau, xóc cho tý thì xanh mặt rối loạn. Chả có ông 7 ông 8 đeí gì hết chỉ thấy ướt hết bỉm.

Ngày xưa các cụ đi làm chính trị, bị tóm còn chu di tam tộc, mất đầu 3 đời thế mà vẫn dám chơi. Bọn buôn ma túy bị bất dựa cột, chích thuốc, vẫn dám.

zl

Thế mà lên sàn ck muốn giàu mà giảm vài chục % la làng vãi cả đái, thế thì giàu thế kẹc nào đc.

Mỗi khi cổ giảm A7 lại mang bùa ra ngắm, rồi vài hôm nó lại phi chổng phộc ae ạ . 8 năm liên tiếp đều phi đấy .

Bùa này lợi hại lắm.

Thích
Thích Ok Haha Ngạc nhiên 🙁 Angry
12
 Tham gia room