Căng rồi! Lời hiệu triệu thánh chiến!

Tình hình quân tự doanh, công ty ck , đội bank thép …bị vây hãm sắp chết đói nhìn cổ đất cứ mở mắt CE… Trong khi chúng ôm tiền và cổ khác bị bốc hơi so đội cổ đất thê thảm. Quá trình phân hóa giàu nghèo ngày càng khốc liệt.

Giờ chúng đang xoắn đít điên cuồng chim lợn cắn xé đội ôm cổ đất, bất kể ngày đêm hay ngày nghỉ tốc độ cắn xé ngày càng điên cuồng rồ dại.

Lệnh thánh chiến !!!
Các ae chuẩn bị súng ống đạn dược.
Múc CE tiếp cho đỡ sợ .

zl

16 năm qua A7 chưa thấy thằng méo nào giàu nhờ công ty CK khuyến nghị, mà chỉ thấy phá sản nhảy cầu.

Thích
Thích Ok Haha Ngạc nhiên 🙁 Angry
92
 Tham gia room