Tại sao cứ lạm phát xu thế tăng là thời ôm tài sản hoặc cổ tài sản ?

Trong kinh tế khi đi được 50 % chu kì người ta gọi là giai đoạn đỉnh tăng trưởng bắt đầu chuyển sang tiền suy thoái, GDP bắt đầu suy yếu. Các dấu hiệu bất ổn như lạm phát, nhập siêu, xuất khẩu kém, tăng mua dự trữ ngoại hối để giảm giá nội tệ, tăng tỷ giá….giai đoạn này là thời cơ vàng để ôm các tài sản như đất đai, cổ đất.

Cổ tăng trưởng sx nếu PE định giá 10 thì PE thực chiết khấu cả lạm phát sẽ lên đến 20 năm. Nếu PE 20 thành 80 năm thu hồi vốn . thế nên bạn chẳng đầu tư gì lại đc lạm phát. Một thánh trên CPCK tên Huy đã từng ôm FPT PE= 30 giá 300k năm 2008 đến nay sau 11 năm chìm ấn độ dương nay đã nổi lên tính ra hòa vốn kkk

Nhưng lỗ là nếu mua đất 2008 chỗ tốt đến nay nhân 20 lần là ít. Kkkk So với tiền thời 2008 thì bây giờ mất giá chỉ còn 20% giá trị. Cùng thời đó L14 chỉ có vốn 8.8 tỷ ( = 10 lần số tiền thánh Huy này múc FPT )đầu tư vào đất đô thị nay để lại kho tài sản bán hết thu cả nghìn tỷ. Xét về tốc độ nhân tiền còn gấp 10 cổ phiếu VNM tăng giá, 2009-2019 là 10 lần ,hơn cả tốc độ tăng của Amazon thần thánh nước Mỹ là 40 lần kkkk nó bán đất rồi lại đầu tư tiếp…….khu nhiều nghìn tỷ…. Còn thánh Huy vẫn chỉ có 800tr . Sự khác biệt của cổ tài sản giá trị và cổ tăng trưởng giá cao là như thế đó. Một kẻ đầu tư mong hòa vốn vì lạm phát và một kẻ đã nhân trăm lần tài sản.

zl

Bạn cần kiến thức vĩ mô và tầm nhìn mới hiểu đc điều này. Kkkk

Thích
Thích Ok Haha Ngạc nhiên 🙁 Angry
82
 Tham gia room