Cảnh báo! Thị trường xuất hiện tình trạng hồn ma hiện về khóc thằng khiêng.

Kkk bọn ôm cổ bank cổ thép và ôm tiền bị mất giá chết bốc mả thành hồn ma về đeo bám khóc cho thằng khiêng là bọn ôm cổ đất cứ phi xx lần giàu sang phú quý.

Dự báo tình trạng này còn kéo dài vài năm nữa.

Đêm qua A7 gặp ác mộng đánh xe Maybach lên Thanh thủy, đang lơ mơ ngủ bị một cục tiền rơi trúng đầu, thế là thiếp đi. Trong giấc mơ thấy bác bảo vệ chạy hớt ha hớt hải vào báo : Thưa xếp A7 có một nhóm người đứng cổng đuổi ko chịu đi, chúng cứ nằng nặc ngồi ăn vạ.. A7 chạy ra thì hóa ra bọn Thái Pha.m , Log Phan , Bạch Hu.ê, Thắng ơi… Chúng đói quá vì ôm tiền mất giá và ôm cổ khác lỗ nặng xuống xin chân điếu đóm đếm tiền đóng bao tải giúp A7.

zl

Từ chối mãi đéo đc đành gọi thêm bảo vệ kéo cổ đuổi đi. kkk

Thích
Thích Ok Haha Ngạc nhiên 🙁 Angry
5
 Tham gia room