Hình dung được toàn cảnh kinh tế mới có cửa giàu sang. Không hiểu bạn sẽ mất nhiều năm hối tiếc.

Đầu năm 2018 A7 đã hô dòng cổ SX hết vị bởi PE 10-60. Vài con PE thấp như thủy sản thì toàn đc vài quý tốt lại tạch. Khi đó chẳng ai thèm tin.

Tại sao A7 có thể nhìn ra đc như vậy khi cả thị trường ít kẻ nhìn ra ?

Tô Phở 2001 có giá 3000 đ đến 2017 là 30.000 đồng tức tiền mất giá 10 lần sau 17 năm. Nếu bạn mua cổ SX như chu kì trước PE =17 tức là PE thực =170 năm thu hồi vốn.

zl

2001-2017 lô đất tăng 50 tr lên 2.5 tỷ = 50 lần tức nếu cổ đất bạn mua PE = 5 sau 17 năm nếu quỹ đất nó to và tăng giá PE có thể về 5/50= 0.1 tức là rút ngắn so cổ sx= 1700 lần. Bởi thế cho nên A7 mới khen cổ đất đang bị định giá rẻ hơn rất nhiều cổ sx, nó còn dự địa tăng hàng chục lần và là cơ hội cuối cùng của chu kì kinh tế này.

Khi các cổ BDS, quỹ đất lớn PE< 40 giá trị nội tại đều rẻ hơn giá cổ SX hiện nay nhiều lần. PE 4-10 nếu quỹ đất / vốn hóa =khủng nhắm mắt ôm là giàu. Hãy nhanh chân khi thiên hạ chưa nhận ra.

Thích
Thích Ok Haha Ngạc nhiên 🙁 Angry
8
 Tham gia room