Bài thơ siêu cổ thần thánh

1 nghìn nó bảo rác mà
5 nghìn nó bảo lùa gà quay tay
10 nghìn nó bảo chạy ngay
20 nó bảo quay tay hết tiền
40 nó bảo là điên
70 nó bảo mua là chết luôn
100 nó bảo thừa tiền đéo mua

200 nó bảo lái chưa ra hàng
250 mắt nó mơ màng
300 bạn xúi vào hàng xúc đi
400 nó vẫn hoài nghi
800 nó bảo còn ngon cái gì?
Triệu rưỡi nó bảo trời ơi
Ước gì quay lại vài nghìn để mua.

Hai triệu nó bảo cổ vua.
A7 thần thánh phải đua theo rồi.
Anh thật vĩ đại bán nhà theo anh.
Thế chấp tài sản thật nhanh.
Lãi ngày, xã hội cũng đành liều thân.
Cướp – xúc – húc, khẩn cấp giải ngân.
Chậm chân bọn khác nó giàu hộ luôn.

zl

-A7 Nhà đầu tư 1970-

Thích
Thích Ok Haha Ngạc nhiên 🙁 Angry
17
 Tham gia room