Anh em chú ý khẩn!!!

Ôm cổ đất lúc này là rốn tiền quốc gia. Bắt cả xã hội làm con tin. Ai muốn trú ẩn đều phải rúc vào. Ngoài kia họ kẹp các ngành khác như Bank. Nông nghiệp, thép… Anh Hưng hô hào múc PAN tay xả luôn 15tr cổ. Môi giới , tự doanh, công ty ck, media gào thét bank, cuối cùng lộ mặt chuột ra là xả.

Thép cũng đã tạo đỉnh.

Các cổ sx khi PE 12-20 trong thập kỉ bơm tiền sẽ bị chiết khấu lạm phát thành siêu đắt. Tiền sau 15 năm thu hồi vốn về lạm phát chỉ đủ mua rau nên PE thực thành cả trăm năm

zl

Chúng gào thét, chúng gato, chúng chim lợn… Chúng thèm khát lắm, dự báo con sóng thần trăm năm này vô cùng kinh khủng

Cẩn trọng mất hàng ! vé trú ẩn chống mất giá ngày càng đắt đỏ.

Thích
Thích Ok Haha Ngạc nhiên 🙁 Angry
371
 Tham gia room