Ai khôn hơn ? Ai sẽ giàu ? Giải mã vì sao chiên za thánh chứng nghèo

Cổ đất có dự án 10k tỷ doanh thu LN tiềm ẩn 8k mua vốn hóa 1k tỷ bị bọn chiên za vẹt chửi ” Đếm cua”. Còn cổ Bank hay sx PE =15 thì nó mới lãi chỉ 1 đồng đã phải bỏ ra 15 đồng để mua trước lợi nhuận 15 năm sau, với điều kiện thuận lợi vĩ mô ổn định ít lạm phát ít nợ xấu mới hòa đc vốn, thời lạm phát cao thì chiết khấu thành 45-70 năm mới hòa vốn. Trong khi đó giá đất 15 năm auto tăng giá 100- 200 lần. 45 năm bọn kia mong hòa đc vốn thì đất tăng 10.000 lần.

Bọn cổ đất cua nó trong chậu nhà nó, đất tăng là thích bán lúc nào cũng đc. Càng để càng tăng. Nó mua PE 1.000.000 nhưng đã lãi luôn cả chục lần. Còn bọn bank, cổ sx đến cua ngoài biển. Trong thời gian 15 năm biết bao biến cố, gió bão, thời tiết, cua chết cua thối.

Các ae đệ tử nhà A7 giàu nhanh vì họ khôn hơn mà thôi.

zl

Thích
Thích Ok Haha Ngạc nhiên 🙁 Angry
7
 Tham gia room