A7 chỉ thích bê nguyên mâm cỗ

A7 chỉ thích bê cỗ nguyên mâm, chứ không thích vào hôi được miếng xong chạy…

“Ăn bạc lẻ nó phí cơ hội trăm năm”

– A7 NHÀ ĐẦU TƯ 1970 –

zl

Thích
Thích Ok Haha Ngạc nhiên 🙁 Angry
7
 Tham gia room